ימי התום חלפו וגם נגמר האושר עברו ימי הזוהר בסוף הכל נגמר. מסך יורד על הבמה השחקנים יורדים, קדים מול הקהל יורדים מן הבימה ונשכחים מלב "ההצגה להימשך חייבת" קבע המשורר והעולם ימשיך להסתובב אמר הכל יכול. כל העולם במה, ואנו שחקניו, המתחלפים תכופות, לאורך התקופות.