ריכזתי בליבי את כל תפילת הבוקר
 
רובן ממילא ניעורו בליבי
 
ואת השאר טלטלתי
 
ככל שבכוחי.
 
 
 

ריכזתי בימיני את כל משאלותי
 
ואת שמאלי עטפתי בדמייני אותך
 
קודקוד ראשי עוטר בשאלות סרק,
 
כי בסופו של יום, למי איכפת-
 
האם ישנו אלוה
 
כל עוד בסוף היום-
 
אני עדיין איתך!
 
 
 
                 לרננה, זאת:
                  שאיתה אף פעם לא רציתי שהלילה ייגמר.