מצעד החיים אל המוות יצא בפעם האחרונה מושך איתו בלאט שבבים של תקווה אחרונה מצעד הנשמות יוצא לדרכו אוסף עוד ועוד עיניים סקרניות בצעד נגרר, בשלג הקר, המזוהם מתקווה ומדם שניגר נגררת הרגל, עוד שקע, עוד אבן הדרך נמשכת אורכת לעד מכשול על כל שעל ואין סימחן ליעד, לסוף, לקץ המסלול כי מן ההליכה משחרר רק המוות מצעד החיים יצא לבסוף מתים להעיף מבט על הנוף על דרך מותם של חיים, שקידשו בחייהם את שם אלוקים.