לבי הולם, ברכי פקות, מוחי קודח, סהרורי – מוכה ירח. וכך אמשיך, אצעד בעין חלום עיני שקועות ועצומות, חולם צועד אל הירח, מרים ראשי, כמעט צורח, סהרורי , מוכה ירח