למות על אדמת המולדת, להגן עליה בגופי, לחוש את אדמת המולדת מחבקת אותי במותי. להן על ארבע אמות הקבר להלחם עד צאת הנשמה. לחשוב על אדמת המולדת כמקום למנוחה אחרון. לחיות על אדמת המולדת, מתוך אהבה ובחירה, לחוות את אדמת המולדת מתוך עקרונות הנשמה.