דממה בכותל,
כאן מדברים מתוך הלב.


שתיקה כואבת,
מתוך האלם מתגברת,
צוברת תאוצה, ועטה מעלה.


דממה בכותל,
כאן מדברים מתוך הלב,
מתוך כאב ואהבה,
מציפיה להבנה.


אוזניים לכותל - אל תירא.