פושט ידי לתפוס ברוח

ומסרב להאמין לבשורה-

אשר טמן שרף בכף ידי,

לו גם ירננו שירה כל מלאכי עליון

אני אמשיך להתכחש לעד לבשורות איוב

אשר שלחת בידי למסור למשפחות.


רבות הן משפחות, אשר איבדו את יקיריהן

בשדות הקרב, בפיגועים ושאר האסונות

אך לא אני אהיה המבשר

אשר יאמר למשפחה חלילה שעוד אחד מבני ביתה –

נרצח.