אל מול המות הדומם

עמדה וזעקה נפשי,

לשוא,

לשוא זעקתי מול האל

אשר סטר לי בפנים

בהסתירו פניו ממני.

בקוראי אליו לחשוף לי את פניו

הרעדתי את העולם במעמד ההר.