באין צבעים,

נידון עולם לכיליון

אין מי שיעמוד כנגד הביקורת,

אשר תיקוב בצבע האמת, את

שקר החיים.