את אחי אנוכי מבקש, ואין נעלם ואיננו אחי, אחריו אחפש בפינות הבית, והינה הבית איננו שלי. אחפש אחריו במדבר שאומר לי שאיננו שלי אחפש אחריו ביערות והינה קבור הוא שם עמוק. בצורת אפר קצוץ דק ואפר אמצאנו אי שם- בעברו באחר של הים, מעבר לים של דמעות, אותו ים שהסגיר את אחי לידי הצורר הנצחי. אך מה אעשה ואחי שכמותי הוא היה ונשאר יהודי! מוקדש למשלחת 121 של משרד החינוך