בעקבות מוצב מרגנית: חייל: "לא הסתערתי כי אינני מוכן למות למען חבריי" איך נפלו גיבורים, אחד לאחד, נערמו שם גופות חבריי איך נפלו במותם לוחמים. איך הגנו עלי בגופם ונפשם של גברים אמיצים כאחד. והפחד זאת איננה בושה נאמר לי אי שם בעבר אך עכשיו במותם בלי שריד של תקווה לחיי הבטוחים כבר אין טעם, כי הייתי צריך להיות במקומם, שרוע עם כדור בחזי.