העשן שעלה אז למעלה והסתיר את פני החמה, הנשמה שצעקה אז למעלה, וביקשה רחמים בשריפה. והשמש שתקה ודמותה האפירה, ושתק ריבונו של עולם. אך האדם שנקלה כאן באש רק צעק אותו זמן בכאב.