שלל דגלים התנוסס על הקיר וכל המדינה לבשה כבר חג אנשי השם כבר התרכזו על הבימות כולם אכלו שתו וצהלו דקה אחת וים העצמאות בפתח. קולות של המולה עומדים ברחובות העם חיפושי לצאת לרחובות בלי חוב של ריבונות לאף אחד, אין אף אחד אשר ישתיק אותנו. חופשיים לעשות כחוק המדינה בלי תחושה של סלידה לחוקה הזרה ותחושת משׂטמה ליושב בשלטון סה"כ שיהי לכולם יום עצמאות שמח.