ראיתי את הזיקנה,

עוקבת אחרי בצעדים קטנים

עולה היא אחרי אל הרכבת,

ולעיתים אורבת לפני-

שומרת צעדי בכל אשר אלך.

וממתינה בסבלנות- ציידת עתיקה

אשר אף פעם לא הפסידה טרף

אורבת לרעידת היד או לחולשת העין,

אשר יפילו ברישתה

את נעורי,

בטרם.