מוות בוא והושיעני

היה לי לגואל

חלוק עימי סודך המר

והב לי מיטת חסד.

נשקני נא

כי לא אוכל לראות במות רעי

כי הם, טובים ממני.

הראה נא לי את עולמך

ופרוס סודך מולי

החזק אותי ופרוס כנף

וקח אותי איתך.