באותו הלילה,
בכה צבא השמיים.
עננים הגירו דמעות
וברקים מצאו מנוח.


השמיים בכו והלילה סער
משפחות לא מצאו מנוחה,
ציפורים הסתבכו בכנף.


מספרים כי בלילה ההוא
לא עצם אף הורה את עיניו
חרדה שטפה את הארץ.
יסעורים התרסקו בצרחה.


לזכר אסון המסוקים תשנ"ז.