לכל חייל יש אם, לכל אם יש בן לכל בן יש חוב, לשרת את ארצו, ולאותו הבן יש חוב לשפוך את דמו מעל לארצו ולכל אם ואם, יש חוב של שתיקה, לאסוף את דמיה, ולומר על הבן נקמה!