מה מוזרה היא דרך העולם,

אשר הפגישה כך בין שנינו,

שדאגה כך לשלב, בהתאמה:

מבט, חיבוק, מגע שפתיים, מילים של רוך ואהבה.

 

מה מוזרה דרכו של הגורל

אשר דחפה אותי אל זרועותייך,

נווד מדרך ארוכה,

אשר מרגיש סוף-סוף

ששב הביתה.