אם רב ואם מעט לך אזור עוד סבלנות אסוף את כוחותיך ושכב בסבלנות. בבוא כאב אליך קבלו באהבה, שחרר לו מן הכוח אשר טמון בך. חפש אחר האומץ ושכח מרחמים ישנן תכונות אשר עדיף לשמור לחלשים.