האיילות הן חיות מוזרות במקצת מקפצות הן בנחת כמעט בחדווה, מאחו לאחו בקלילות מופלאה. רומסות את העשב בצעד גאה מלחכות את העשב בחן מלכותי, והולכות להן הלאה בשקט נפשי. האיילות הן חיות מוזרות במקצת, עיניהן שקד, וגבן הוא ישר ופוסעול הן בשקט בנחת- גאה, אך פשוט, מלכותי מעודן אך קליל כמובן, כן האיילות הן חיות מוזרות במקצת מוקדש לאיילה הקלילה ומהמוזרה ביותר שפגשתי