לך ברור לך מילים אשר במעיין

אסוף אותן יחדיו, ערבב, פזר,

התאם למצב רוח,

הוסף ניקוד, נקד פסק,

ושפוך אותן על דף.

 


עכשיו עצור המתן דקה.

מחק שורות, ערוך וכתוב שוב מחדש,

עכשיו עצור שנית,

חשוב הייטב, בחר בשם.

 


עכשיו קרא שוב!

נסה להתרגש, לטעום, לחוש בזעזוע

לטעום את המילים על הלשון.

 


עתה עצור שלישית והסתכל סביבך,

חפש מקור של אש,

ושרוף את כתב ידף-

והתבונן באש.

 


עתה.

לך ברור לך מילים אשר במעיין.