האוייב בעורפינו אמר המפקד אז נמות על אדמת המולדת האויב בעורפינו חזר הקשר וחשב על אישתו היולדת “אנשים” לפנינו חשב פצפיסט הם יחוסו עוד על חינו עוד נשוב לביתנו חשב החפ”ש ונשב מול אח מבוארת אך לפני כן קיים עוד עניין לא גמור עם אוייב שחדר לארצינו נסתער רק עוד פעם חשב לו אחר והנה אנחנו בבית בלי אוייב מבפנים וצר מבחוץ חופשיים על אדמת אבותינו.