השעמום הולך ומזדחל,
הזמן כמו עמד מלכת
והשגרה באופן שגרתי,חונקת.
תלויה כאבן עול על צווארי
ולא נותנת פתח, דריסת מגף
או רגל יחפה
לחדשנות לבוא בקרבתי.