שיר געגוע

עצרו את הרכבת אני רוצה לרדת
מהמולת היום השיגרתית.
ולעצור לנוח על דרך ללא דרך,
עם שביל לא מסומן ונוף מלא הרים.

עצרו את הרכבת, אני רוצה לרדת,
לדרך ללא דרך, מקום ללא קליטה.
בו לא אוכל לפתוח כל מייל וכל איגרת,
שנשלחה ברשת בדחיפה.

עצרו את הרכבת, אני רוצה לרדת
ללכת על שבילים, הרחק מבנינים,
לפגוש אתר או שניים ללא מקף מקלדת,
או מקשים חורקים במסילות.

עצרו את הרכבת, אני רוצה לרדת.
ללכת בשבילים ולא רק בתמונות,
לצבור עוד זיכרון, אתר שלא הכרתי,
ולעצור לרגע, ללא דפיקות שעון.

עצרו את הרכבת, אני רוצה לרדת,
לחוש עוד חוויה, ולקבל, לרגע, עוד חופן השראה.
לראות על אם הדרך את קצב הרכבת,
ולאחר לתחנה האחרונה.