לחיצה על המתג הנכון, תדליק כל נורה לחיצה על הניצוץ היהודי, 'תדליק' כל נשמה