אני העני מדעת,

חסר כל דעה ועמדה,

עומד לי לבד בלי עצה.

אני הרוכש את הדעת-

עובר ניסיון של חיים,

אני מייעץ בלי לדעת,

בלי דעת מה יילד העתיד.

אני החסר את זכות הבחירה,
תוהה לבלי דעת, להיות או לחדול:

להיות וללמוד

או אולי לעמוד מן הצד

ולא להיות וכלל לא ללמוד?

חסר לי רק צעד, רק שעל

לפני שיבוא העתיד.

אני הצועד אל היעד

צועד וצופה לעתיד.

XXX

קבל כל עם וועד

עובר המבחן בשמחה

עברה הבגרות, נגמרו הבחינות

חופשי לנפשי לשוטט.