הירח מעפיל מלמטה כוכבים זוהרים מרחוק, והשמש נופלת למטה, משאירה ניצוץ אחרון. מכשפות יוצאות אז לדרך, רכובות על גבי מטאטא. ערפדים מרימים ראש ברומניה מחכים למנה הלילית. בכפרים נדלקות מדורות, סלמנדרות רצות בתוכן. ותנים מייללים לגובהה, מחפשים זאבים רעבים. ואני הינשוף הלילי, שוב יושב לכתיבה הלילית, מזמן שדי השראה, שייפחו עלי מרוחם.