אלוהים נתן את השמים לבני אדם שיהיה על מה לחלום, ואת הארץ שמר לעצמו שיהיה לו במה להשתעשע.