צל של עצמי

בת 21 אוהבת לקחת סיכונים...ולפעמים גם משלמת על זה...

דו"ח ירידת- מתח,תשרי 06

אל תביט בעיניי

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה