כשהרגשות קמלים

נגמרות המילים

זהו טבע הנבילה

משהו שם נודם

ומסמן את תחילת הקץ

ואל לנו לחקור ולשאול

לטבע חוקים משלו

החורף התחיל

תמיד כשיורד גשם אנחנו נזכרים

באותם ימים

ומנסים ליצור שמש משלנו

חמה על טבעית

לא מציאותית

זה הזמן שלך לזרום

עם הטיפות שזורמות לאיטן

על השביל המסובך

אולי אמצא מחסה

במקום יותר רחב

ומשוחרר

רגשותיי עמסו

גופי נחלש כל יום שעבר

עיניי כבר לא עם אותו מבט מקווה

עכשיו צריך להמציא תקוות אחרות

נקודות של אושר בעולם כזה שחור

אני אתחזק ויותר לא אנמק

להתחיל הכל מחדש

זה לא בא בקלות

אבל אני שם עכשיו

אל לך לנסות להבין

לטבע חוקים משלו