אז תראי, ככה זה יהיה.

כשנתגעגע, נכבה שוב את האור

ידיי יורגשו על פי חומן

והבל פינו- ימלא את החלל שבין הפה לשפתיים.

אין זו מערכת יחסים לאהבה. אומר זאת שנית.

במסגרת הנסיון להיות אדם יותר טוב,

אני מזהיר:

שלא תעיזי להתאהב. זו פעם אחרונה

ועכשיו:

כבי את האור!