שי טארק

בשירה אני נחשף והאמת נגלית בה כל דבר נוסף יתפרש כמיותר...

הינו הראשון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה