פתע פרחת ממחשבותיי

כמו נעלמת לי

או שבכלל לא היו דברים מעולם?

עברה לה יממה

וכאילו לבי פעם בהשלמה

הלוואי והיית עוד משוטט לפחות בחלומותיי

אפילו בדמיון אני בקשתי

או סתם כך באמצע היום

נראה שהכעס מותיר

מקום ריק וחסר משמעות

ורק מעצים את תחושת השלווה

ועברו רק כמה ימים מאז

מה יהיה עוד חודש או שנה

אשכח אותך לגמרי?

רציתי נורא לזכור את הימים הטובים שהיו

לחייך למקרא מכתביך הישנים

אפילו קצת להתגעגע

עכשיו איני מרגישה כלום

גם הכאב כבר הפך אילם

מפחיד כל כך שכך הדברים

לפחות לבכות התחננתי בפניי

ועיניי כמו סירבו למלא אחר הפקודה

חיוך גדול התפשט על שפתיי

באנחת הקלה

כמו ניסה להכעיס את מאבקי בדמעה

נכנעתי-אני מודה

ממשיכה בדרכי הידועה

פנים קדימה

אסור להביט לאחור

אפשר להסתכל לצדדים

ולהבין שיש משמעות לכל הדברים