ושמחה גדולה שבלב

אינה מוארת בחוץ

כי מה שאתה רואה

זה קטנות וקנטרנות

ואינך מבין בין אותן

אלפי מילים

ורגעים כועסים

כי כל ששמחתי זקוקה לו

זהו רק הפתח שלך

אלי

הרצון הכוונה

וכן, גם המעשה לא פחות חשוב

אפילו שתחשוב כי בגדתי בעולם הרוח

והלב האמיתי

אפילו כך,אני רוצה לראות

שאחרי המון מילים

יש גם תוצאה

אחרי דרך כה ארוכה

כי בכוחו של רצון להוליד מעש

ניראה כי רצונך לא מהימן די

בכדי שאוכל לשכב לישון בלילה

רגועה בתודעה

שאולי מחר מחכה לי ממך הפתעה