ואתה

לא מפסיק

לשלוח סימנים

אני איני יכולה

 אתה יודע זאת

מגע הוא חלק מרגש

אין לי רגש

לתת לך

אפילו לא מגע

תחדל לנסות

אין בי את אשר חיפשת

אתה לי ידיד

אולי קרוב

מבקש יותר ממה שיש

אל תפתה אותי

לומר לך כן

ואחר כך להתענות

אתה רוצה תמיד

ותמיד רצית

מבקש חצי בתחנונים

רק אל תרחקי ממני

אתה אומר וכבר יודע

שמחר לא נדבר....