אני עוצמת עיניי

וזה עולה בי שוב

כמה בהלה

ברגע אחד של חוסר שליטה

מה קרה לך

נדמה שנפרץ לו סכר

לשניה היה נדמה

שאת רוצה שאמות

שאעלם

ראית אותי

כמעט לא נושמת

על סף עילפון

והוספת להתפרע

וכאילו לא די לך בזה

היית צריכה גם להוסיף מילים

ומה אם בלבי ישנו כעס

עלייך

על הימים בהם

חנקת וחסמת

והשנאית עליי את עצמי

את גופי

לקחת ממני את האויר

ומה על השנים

שטיפטפת לי כל כך הרבה

שאלוהים הכי חשוב

ואנחנו עפר ואפר

ולא רציתי מעבר

רציתי רק אמא

אמא אמיתית

שתגלה לי את סוד הנשיות

שכשאהפוך לאשה

וטיפות של דם יוותרו

על הסדין

זכר לבתוליי

רק רציתי שתהיי שם

להחזיק את ידי

לכוון את דרכי

אני כועסת כל כך

חצי מיואשת

כמעט בורחת

אך לרגע

עיניי עוצמת

וזה עולה בי שוב...