ולא ידעתי מהו הכאב

עד אשר שילמתי עליו

בגופי,

ועיניתי את נפשי

וצרחתי על עצמי

עת שברון פקד מנוחתי

חזרתי על טעויות עבר

והתעללתי בליבי

משהו עכשיו נגמר

ותחושת הבריחה

נותרה כלא קיימת כלל

כאילמת בתוך זה החלל

ואהבתי האמיתית

תיוותר לעולם שאינה היחידה

ואולי מתוך אותם הפחדים

אדע

אלו הם החיים

ותפקידי לפתור את החידה

בליבי,

ולא ידעתי מהו הכאב

עד אשר שילמתי עליו בגופי...