ובאותה השניה

חומה נשברה

ולא מצאנו את המילה הנכונה

בשבילך זאת היתה סוג של נפילה

בשבילי- נשיקה ראשונה