אז מה היה כאן היום

התעוררתי פתאום

וזהו לא היה חלום

עכשיו האורות כבים לאט

ולילה מאוחר

ברחוב מסתובב לו מישהו

וצועק שהכל מיותר

ואני יורדת לבד

יחפה ושיערי מפוזר

פרוע מדי

מתיישבת על האבן

הכי גדולה שיש בגן הציבורי

ופתאום קמה ועומדת על רגליי

פורשת ידיי אל האויר

מנסה לעוף אל מקום אחר

והוא בא בצעדים חלשים

בכדי שלא אשמע

ואני מרחפת

וידיו כורכות את כתפיי

ואני נרגעת

לרגע שוקעת

הלילה נמס לי בעיניים

ושמש דמיון זורחת

ואתה כל כך קרוב פתאום

ונוגע ופועם

אמרתי לו שככה זה טוב

ואז עצמתי עיניי

ונרדמתי בחיקו

ונשמתי את ריחו

כל הלילה

עד יום עלה

והשבית את הכל