לפעמים

אני לא מבינה את עצמי

את הצורך שלי להיות חזקה

לפעמים

אני חושבת מה היה אם...

שוכחת להרגיש את הרגע

לפעמים

הבדידות מנצחת אותי

ואז אני נלחמת נגד הכל

לפעמים

אני אוהבת אותך

ויש רגעים

שאני שואלת את עצמי איך ולמה

לפעמים

אני מתגעגעת

לפעמים אני מכריחה את עצמי

לפעמים

אני כותבת עליך

לפעמים אתה לא מוזכר באף מילה

לפעמים

אני מחכה כל כך לשובך

לפעמים טוב לי עם  המרחק הזה

ככה החיים

הכל לפעמים

שום דבר לא נשאר אותו הדבר

ולנו יש רק סיבה אחת לחייך

שלפעמים אנחנו עוצרים ושואלים

למה היום ככה ואתמול היה כל כך אחרת

ולמה הכל כל כך בר-חלוף

אולי אנחנו בעצם לא משתנים

אלא משתנה לנו רק הנוף...