בפאתי ערב

גופך בלא נוע

מבשר תום

עת נעתקה נישמתך

בקול דממת שחרית

נעטפת,כאחרון המתפללים,טלית

כי זה כל האדם

עת ליבך פסק פעמיו,נדם

קולך חרש נאלם

ואנו מתלווים אליך כשותקים

ממרחק

ויעתר אלוהים ליצחק