אני מנסה עכשיו להוולד מחדש

כמו תינוק שיצא אל אויר העולם

לב טהור, רוח חדש בקרבי

והעולם כאילו לא מוכר כלל

הכל זר ורחוק כל כך

אנשים אנשים

כל כך הרבה בני אדם

חלקם בעלי חיים,סתם

ועכשיו צריך להתחיל ללמוד ללכת

צעד אחר צעד

ללמוד שיווי משקל

יציבות

ללמוד איך ליפול

אפילו איך לקום

ודרך העיניים-הכל דומה לפעם ראשונה

להוולד מחדש

יודעת אני חבלי לידה מה הם

כאבי גדילה

צעד ראשון

נפילה ראשונה

חיוך ראשון

אהבה ראשונה

פרידה אחרונה.