בנקודת הזמן הזאת

אתה בחדר הסמוך

מנסה לעבד את השיחה

האחרונה

לפשט רגשות למילים

ואני ממש איתך

על אף שאיני על ידך

מנסה להבין

מנסה להשלים

את מה שהיה לי כה ברור

והתעמעם לי לפתע

והתערפל לנו לרגע

אני שלך

עד למקום הכי שלם בי

אוהבת עד עוצמות אינסופיות

בכל מובן

בכל זמן