רציתי לכתוב לך

לומר את שעל לבי

והמילים כמו אבדו לי

רציתי לומר משהו

לומר משהו אחד

ואחר כך אדום לנצח

אשתוק לעד

ובמקום זה

גופי דיבר

ואמר את כעסו

נשקתי לו

ולשוני התערבבה בלשונו

והידיים גיששו לאהוב

אותו

רציתי באמת לומר

להגיד את מה שעוד נשאר

וכלום לא נותר

רק גוף בגוף נוגע

הנאה של רגע

עדיפה על מרירות של שנים

מכסה על דמעות ומקומות כואבים

ניסיתי לכתוב

לפחות להגיב

אפילו מילה אחת

ומה שיצא זה

שמצאתי את עצמי איתו באותה המיטה

אל תחשוב יותר עלי

אל לך לדאוג

צעדיך בטוחים עכשיו

בנקודת האל-חזור

האמן לי שרציתי לומר...