יש זכרונות שחייבים לשכוח

ויש זכרונות שמוכרחים לזכור

מעולם לא ידעתי

מה דינו של זכרון זה

להשכח או להשאר

ומעולם לא ירדתי אל סף הבריחה

שמנתב תמיד אלי חזרה

הזכרונות שצריכים להשכח

תמיד פורחים לי באויר הפתוח

הורגים פרפרים

צבעוניים יודעי חופש

ואני מנסה לפלס את הדרך

בין לבין

שלא אמעד ואפול

שלא אזכור

את שאסור.