כשאתה אומר לי אסור

אני מתעקשת כמו ילדה מרדנית

שטרם עברה את גיל הבשלות

כי מה שאסור גורם לי

לרצות יותר

להתפתות