רביעית -

...

כמו מים

ואני...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה