והחום שלך

כל כך חסר

בקור המקפיא הזה

רק חיבוק אחד...

ומבט תמים

תובס לה הדמעה

בחיוך קטן ומיסתורי

והכל כבר לא משנה

ולא חשוב

עמוק ברגשותיי

שאתה אפילו

כבר לא קורא את שיריי