אני כותבת אליה

אל זאת שאיתך...

אני כותבת לה

אותך

אני כותבת לה

 כותבת בחיוך

תהיי שלו

לעולם אל תפגעי

בליבו המיוסר

אל תגרמי לו לבכות

תעשי אותו מאושר

אל תפחדי לגעת

במקום הזה

בו נפשו לא יודעת מנוח

אל תפחדי לדעת

עד כמה הוא אהב...

עד כמה הוא כאב

רק אמת הוא רוצה,

אני יודעת...

ובשקריו הקטנים תמצאי נחמה

כשתכירי היטב תדעי -זאת בריחה...

אני כותבת אליך

כותבת וליבי שלם

רק בבקשה ממך

אני מתחננת

תהיי לו

תהיי לו מחייכת...