עצם העדר סליחתי לך,

מוכיח כי למדתי לסלוח לעצמי.

(י' בתשרי תשס"ח)